Kolon-tó

IBA kód: HU23
Megye: Bács-Kiskun
Földrajzi koordináták: 46.46 É, 19.19 K
Tenger feletti magasság: 95-110 m
Terület: 2 728 ha
Kritérium: A4i, B1i

Élőhelyek: vízi élőhelyek (40%), mesterséges élőhelyek (30%), erdők és facsoportok (15%), gyepek (15%).

Földhasználat: természetvédelem és kutatás (50%), mezőgazdaság (30%), erdőgazdálkodás (30%).

Veszélyeztető tényezők: a növényzet égetése (A), mélységi vagytalajvíz kitermelés (A), természeti események (A), a mezőgazdasági termelés intenzitásának növekedése (C).

Védettség: teljes.
Területleírás
Egy nagy kiterjedésű szél által kimélyített(deflációs) medence a Kiskunsági-homokháton, Izsák közelében. Nádasmocsár, fűzbokrokkal, szélein mocsár- és láprétekkel, puhafásligeterdőkkel, kőrises-égerláp erdőkkel, fenyő- és akácültetvényekkel. Nádgazdálkodás, legeltetés, kaszálás és erdőgazdálkodás folyik rajta.

Madártani jelentőség
A Kolon-tó a mocsarakhoz kötődő fajokfontos élőhelye. Nádrengetegében a gyakori nádi énekesek mellettjelentős gémtelep is kialakult. Az itt fészkelő madarak a környező területekre, elsősorban a Kelemen-székre járnak táplálkozni.

Természetvédelmi kijelölések
2 962 hektár a Kiskunsági NP része, egyben 1997 óta szerepel a Nemzetközi Jelentőségű Vizes Területek Jegyzékén is.

Természetvédelmi kérdések
A tavi szukcesszió előrehaladása,a Kiskunsági-homokhátság talajvízszint csökkenése jelenti a legnagyobbproblémát. A gémfélék táplálkozási feltételeinek javítása, illetve azélőhely változatosságának növelése érdekében a terület egy részén nyílt vízfelületet hoztak létre a PHARE program támogatásával.

Minősítő fajok:
nagy kócsag (Egretta alba)
kanalas gém (Platalea leucorodia)