Belső-Somogy

IBA kód: HU07
Megye: Somogy
Földrajzi koordináták: 46.13 É, 17.18 K
Tenger feletti magasság: 110-180 m
Terület: 210 000 ha
Kritérium: A1, A4i, B1i, B2

 

Élőhelyek: mesterséges élőhelyek (50%), erdők és facsoportok (35%), vízi élőhelyek (10%), gyepek (5%),

Földhasználat: mezőgazdaság (45%), erdőgazdálkodás (40%),vadászat (20%), halászat és akvakultúra (5%), természetvédelem és kutatás (5%), turizmus és üdülés (5%), vízgazdálkodás (5%),

Veszélyeztető tényezők: a mezőgazdasági művelés felhagyása (A),lecsapolás (A), intenzív erdőgazdálkodás (A), a mezőgazdasági termelésintenzitásának növekedése (B), gátak, csatornák, duzzasztók építése(B), a madarak zavarása (B), mélységi vagy talajvíz kitermelés (B),természeti események (B), üdülés, turizmus (B), erdősítés (C), halászat és akvakultúra (C), a növényzet égetése (C).

Védettség: részleges.
Területleírás
A Dráva és a Nagyberek között elhelyezkedőtájegység. A terület déli része a Drávába ömlő Rinya-patak, északirésze pedig a Balatonba folyó Boronka-patak vízgyűjtő területéheztartozik. Kötött homokos síkság, enyhén buckás kultúrmezőség telepítetterdőmozaikokkal. A völgyekben öntésföldek találhatók nedves rétekkel éssok apró halastóval, égerligetekkel. A területen szántóföldi növénytermesztés, erdő- és vadgazdálkodás, tógazdasági halászat folyik.

Madártani jelentőség
A magyar fekete gólya (Ciconia nigra),réti sas (Haliaetus albicilla) és cigányréce (Aythya nyroca) állományjelentős része ebben a térségben fészkel. A Dráva menti területek télen a vadlúdvonulásban töltenek be fontos szerepet.

Természetvédelmi kijelölések
16 090 hektár a Duna-Dráva NP,7 833 hektár a Boronka-melléki TK, 174 hektár a Baláta-tó TT, 424hektár a Csokonyavisontai fás legelő TT, 83 hektár a Rinyaszentkirályi erdő TT része.

Természetvédelmi kérdések
A legfontosabb veszélyeztetőtényezők közé tartozik a réti sas és fekete gólya költésének ésköltőhelyeinek veszélyeztetése az intenzív erdőgazdálkodás által, atógazdasági haltenyésztés megszűnése, vagy - éppen ellenkezőleg - intenzívebbé válása, a vízivad vadászat, és egy esetlegesvízlépcső-építés a Dráván. A térség legfontosabb halastavain atermészeti értékek feltárását, az élőhely megőrzését, a természetiértékek igényeinek megfelelő kezelését és az ökoturizmus fejlesztését a Somogy Természetvédelmi Szervezet biztosítja.

Minősítő fajok:
nagy kócsag (Egretta alba)
fekete gólya (Ciconia nigra)
fehér gólya (Ciconia ciconia)
vetési lúd (Anser fabalis)
nagy lilik (Anser albifrons)
nyári lúd (Anser anser)
cigányréce (Aythya nyroca)
réti sas (Haliaeetus albicilla)