Borsodi-Mezőség

IBA kód: HU37

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
Földrajzi koordináták: 47.45 É, 20.48 K
Tenger feletti magasság: 86-93 m
Terület: 28 900 ha
Kritérium: A1, A4i, B1i, B2

Élőhelyek: mezőgazdaság (90%), erdőgazdálkodás (5%), vízgazdálkodás (5%).

Földhasználat: gyepek (60%), mesterséges élőhelyek (30%), erdők és facsoportok (5%), vízi élőhelyek (5%).

Veszélyeztető tényezők: a mezőgazdasági művelés felhagyása (A),lecsapolás (A), kotrás és csatornázás (B), mélységi vagy talajvíz kitermelés (B), egyéb (B).

Védettség: részleges.

 

Területleírás
Mezőcsát és Mezőnagymihály térségében, a Tiszajobb partján elhelyezkedő folyóhátak közé zárt szikes ártér szikespusztákkal, mocsarakkal, holtág maradványokkal. Elsősorban aszarvasmarha- és juh legeltetés, valamint a szántóföldi növénytermesztés a jellemző területhasznosítás.

Madártani jelentőség
Elsősorban a pusztai madarak számárafontos élőhely. Kóborlási időben jelentős a ragadozó madarak állományais. Vonuláskor egyre inkább növekszik a daru mennyisége. Télen a Kiskörei-víztározón éjszakázó nagylilikek is kijárnak ide táplálkozni.

Természetvédelmi kijelölések
17 932 hektár a Borsodi-Mezőség TK része.

Természetvédelmi kérdések
A legfontosabb veszélyeztetőtényezők közé tartozik a legelő állatállomány csökkenése, a pusztaivizek elvezetése, a gépesített betakarítás és az illegális vadászat,aminek az elmúlt években túzok és kerecsensólyom is áldozatául esett. Atúzokállomány védelméről az MME Túzokvédelmi Programja gondoskodik aBükki Nemzeti Park Igazgatóságával együttműködésben. Az MME Bükki HCsaktív védelmi intézkedéseket tesz a térség ragadozómadár- és szalakótaállománya érdekében. A vizes élőhelyek és a túzokos területek védelmeérdekében jelentős területek kerültek a természetvédelmi szervezetek kezelésébe.

Minősítő fajok:
kanalas gém (Platalea leucorodia)
kék vércse (Falco vespertinus)
kerecsensólyom (Falco cherrug)
fogoly (Perdix perdix)
daru (Grus grus)
túzok (Otis tarda)
szalakóta (Coracias garrulus)
kis őrgébics (Lanius minor)