Pacsmagi halastavak

IBA kód: 08

Megye: Tolna
Földrajzi koordináták: 46.35 É, 18.23 K
Tenger feletti magasság: 122-128 m
Terület: 487 ha
Kritérium: A1, A4i, B1i, B2, B3

Élőhelyek: vízi élőhelyek (60%), erdők és facsoportok (20%), gyepek (15%), mesterséges élőhelyek (5%).

Földhasználat: vadászat (80%), nem hasznosított (30%), mezőgazdaság (25%), halászat és akvakultúra (20%).

Veszélyeztető tényezők: a madarak zavarása (A), fenntarthatatlanhasználat (A), a mezőgazdasági termelés intenzitásának növekedése (B), erdősítés (C), halászat és akvakultúra (C), lecsapolás (C).

Védettség: teljes.
Területleírás
A Pacsmagi-halastó Tamásitól délkeletre aKoppány folyó völgyében helyezkedik el. A halastót már szinte teljesenkörbenőtte a nádas. A környező területeket szántóföldként művelik,illetve a halastó hatására részben elmocsarasodtak, és itt sásrétektalálhatók. A területen halgazdálkodás, nádvágás, vadászat és kisebb részben marhalegeltetés folyik.

Madártani jelentőség
A terület a gém- és récefélék fontosköltőhelye, valamint a gólyák és a ragadozó madarak táplálkozóhelye. Az átvonuló madarak mennyisége az erős zavarás miatt nem jelentős.

Természetvédelmi kijelölések
487 hektár a Pacsmagi-halastavak TT része. 1997 óta szerepel a Nemzetközi Jelentőségű Vizes Területek Jegyzékén.

Természetvédelmi kérdések
Legfontosabb veszélyeztető tényezőa madarak zavarása, és a környező rétek művelésének felhagyása. A tótermészeti értékeinek feltárásával az MME Dombóvári HCs foglalkozik. A tó mellett természetvédelmi oktatóközpontot alakítottak ki.

Minősítő fajok:
törpegém (Ixobrychus minutus)
bakcsó (Nycticorax nycticorax)
nagy kócsag (Egretta alba)
cigányréce (Aythya nyroca)
kis vízicsibe (Porzana parva)