2024.01.09
Bükki Helyi Csoport

Az MME Bükki Helyi Csoport természetvédelmi programjai 2023-ban

6 fiókás szalakóta fészekalj

A korábbi évekhez hasonlóan 2023-ban is nagy figyelmet fordítottunk a gyakorlati természetvédelmi akciók megvalósítására. 
Terepen töltött napjaink jelentős részét az odúlakó madarak – elsősorban a szalakóta – védelmének munkálataival töltöttük. Pusztáink kék madara többnyire mesterséges odúban költ, koratavasszal ellenőrizzük ezek állapotát és amennyiben szükséges, újakat helyezünk ki. Ebben az évben 30 új odú lett kihelyezve, részben lecserélve és sok lett renoválva a Borsodi-Mezőség területén, aminek köszönhetően a májusban érkező szalakóták számára 250 körüli odúval biztosítottuk a fészkelés lehetőségét.

Mindezzel együtt a kiveszőben lévő természetes fészkelőhelyek – őshonos fafajok idős egyedeinek – megóvását tartjuk az egyik legfontosabb intézkedésnek a szalakótavédelemben. A nyár folyamán a kihelyezett odúk ellenőrzésre kerültek és 132 fióka lett gyűrűvel ellátva. Szeretnénk, ha ez a szám a jövőben sem csökkenne, ezért a tavaszi időszakra már most készülünk korábban leszedett selejtes odúk felújításával.
Bekapcsolódtunk a Harkályvédelmi Munkacsoport harkályfelmérésébe is, amelynek keretében két UTM négyzetben vállaltuk a fokozottan védett fehérhátú fakopáncs és hamvas küllő állományának feltérképezését. Tagjaink munkájának köszönhetően a Bükk magasabb régiójában több helyen észleltük a faj jelenlétét, feltehetően költőpár tagjaiként. Mivel a két említett faj előfordulási adatai az adott erdőrészletre vonatkozó intézkedést nagyban befolyásolhatják, bízunk benne, hogy az összegyűjtött adatokkal az állami természetvédelem sikeres munkájához is hozzá tudunk járulni. 

fehérhátú fakopáncs

A Bükki Helyi Csoport életében a ragadozómadár védelem a kezdet kezdete óta kiemelt szerepet játszik. Ötven évvel ezelőtt, egy másik világban, kerecsen fészekaljak őrzésének szervezésével, műfészkek kihelyezésével, fokozottan védett madárfajok állományainak felmérésével kezdtük természetvédelmi munkánkat. Azóta a helyzet olyan szempontból nem változott, hogy bár a hangsúlyok eltolódtak más tevékenységek irányába is, a csoportunkban továbbra is elsőszámú célként tekintünk a ragadozó madarak védelmére. 2023-ban is aktívan részt vettünk a parlagi sas, békászó sas, kígyászölyv, kerecsen, vándorsólyom, kékvércse, hamvas rétihéja populációinak felmérésében, az ismert fészekaljak ellenőrzésében. 
Csoportunkban a madárvédelmen túl legalább negyven éve hangsúlyt fektetünk a kétéltűek védelmére. Közülük is kiemelten foglalkozunk az alpesi gőtével, ebben az évben pedig különösképp, hiszen a 2023-as évben ez a faj nyerte el az „év kétéltűje” címet. Munkánkat a BNP Kelet-Bükki Tájegység területén végeztük annak érdekében, hogy az ismert és potenciális a faj jelenlétére és állományviszonyaira vonatkozó adatokat gyűjtsünk. 

alpesi gőte felmérés

Napjainkban az élőhelyek védelmének egyik legfontosabb eleme az inváziós fajok térhódításának visszaszorítása. Ebben is igyekszünk aktívan részt venni. Idén a BNPI által végzett selyemkóró irtásban segédkeztünk és terveink közt szerepel további hasonló akciókban is szerepet vállalni.

Fotók: Szitta Tamás