Fajvédelem

Kiemelten foglalkozunk a szalakótával, a gyurgyalaggal, a fehér gólyával, továbbá fokozottan védett ragadozó madarakkal és baglyokkal.

szala

A szalakóta esetében közel 100 odút helyeztünk ki az elmúlt években. Munkánk sikerét mutatja, hogy a foglalások 50 % körüliek. A fészkelő odúkat seregélyek, füleskuvikok és időnként nyaktekercsek is használják. Minden évben az érdeklődők számára nyilvános szalakótagyűrűzést is tartunk. A gyurgyalag felmérése mellett a fészkelésre használt partfalakat is gondozzuk. A fehér gólya állományát minden évben összeírjuk. A nemzetipark-igazgatóságok és az áramszolgáltatók segítségével a veszélyes fészkeket fészektartó állványokkal látjuk el. Évente gólya road show-t szervezünk, amelyet 2014-től a Tápió-vidéki helyi csoporttal közösen valósítunk meg.

 


Gólyafiókák gyűrűzés előtt (Fotó: Lendvai Csaba)

 

Ragadozómadár-védelmi programunk során vörös és kék vércséknek odúkat telepítettünk. Utóbbiak esetében két, egyenként húsz odúból álló telep lett kihelyezve. Több ragadozó madár fészekalap lett kirakva kerecsensólyomnak, réti- és parlagi sasnak. Kuvikok számára is egyre több odú tettünk ki a Kiskunságban. Különös figyelmet fordítunk a városban fészkelő vörös vércséknek és védelmüknek. A veszélyes vagy megszűnt fészkelőhelyekre ládákat helyeztünk ki.

 


Szalakóta odú ellenőrzése (Fotó: Lendvai Csaba)


Odúprogramunk évtizedes múltra tekint vissza. Több mint 15 területen kb 600 B odút üzemeltetünk, de ezek mellett macskabagoly számára alkalmas odúkat is kihelyeztünk. Ezeknek az ellenőrzését, tisztítását, karbantartását évről évre önkénteseink segítségével végezzük.