2024.01.15
Budapesti Helyi Csoport

Vércse védelmi munka a Felső-Kiskunságban, 2023

Vörös vércse (Fotó: Lendvai Csaba)

2023-ban sem hanyagoltuk el a vörös és kék vércsék számára kihelyezett odúk ellenőrzését és karbantartását. Tapasztalataink szerint a vörös vércsék számára ez a vidék nagyon kedvező, de a fészkelési lehetőségek limitáltak.

Kisebb számban kék vércsék is élnek errefelé, de megfelelő méretű vetési varjú telepek még kis számban vannak jelen. Azért szerepel ott a még szócska, mert azt az örvendetes változást észleljük, hogy a hatékony védelem eredményeként egyre több telep varjútelep alakul ki, ami hosszú távú megoldás lehet a vércsék számára. Sajnos nem könnyű a helyzet ennek ellenére, mivel a vetési varjú kártétele miatt konfliktusba kerül a gazdálkodókkal. Az első kék vércsék számára alkalmas odútelepeket közel 10 éve helyeztük ki önkéntesek segítségével, amelyben Szász László munkáját ki kell emelnünk. Az utóbbi években két mesterséges ládákból kialakított telepen alakult ki stabil állomány (4-7 pár, Kunszentmiklós és Apaj környéke), de számos újabb megtelepedést észleltünk 1-2 párral. Néhány magányosan költő párról is volt tudomásunk. Fontos megemlíteni, hogy a  kék vércse telepesen költő faj, amelynek bizonyítottan nagyobb költési sikeressége „közösségben”, mint szoliter módon.
A 2023-as terepszezonban 107 ládát ellenőriztünk, amelyben 38 pár vörös vércse költött, 81 fiókát észleltünk (bizonyos esetekben a fészek zavarásával járt volna a pontos fiókaszám megállapítása, így ott nem tudtuk megállapítani a pontos mennyiséget). A kék vércsék szempontjából katasztrofális év volt ezen a területen. 5 költést regisztráltunk, de kirepülő fióka nem volt sajnos. Különféle okok miatt a költések meghiúsultak pl. predáció. Érdekességképpen 3 ládában költöttek szalakóták, és mindhárom esetben tollas fiókákat láttunk, így azt feltételezzük, hogy sikerrel ki is repültek. Az egyik esetben egy „bevált” szalakóta odú maradt üresen, és a madár inkább kevésbé zárt költőalkalmatosságot választotta.

A téli időszak az odúkarbantartásokról szól, amelyet 2024 februárjában kezdünk meg.

A fenntartási munkákban köszönet illeti Bárdos Imrét, Juhász Imrét és Ócsai Pétert!
A felmérésekben és a gyűrűzésben nyújtott segítségükért köszönet illeti a következőket: Csortos Csaba, Karcza Zsolt, Lukács Kata, Meszlényi András, Molnár Petra, Ozogány Kata, Ócsai Péter, Sarlós Dávid, Spilák Csaba, Sztrehárszki Lili.

 

Kék vércsék (Fotó: Lendvai Csaba)
Kék vércse (Fotó: Lendvai Csaba)

 

Kék vércse fióka (Fotó: Lendvai Csaba)
Kék vércse fióka (Fotó: Lendvai Csaba)