Veszélyeztetett partimadaraink 3: A piroslábú cankó

A piroslábú cankó (Tringa totanus) mindössze rigó méretű, az egyetlen mocsaras réteken, szikes tavak mellett fészkelő hazai fészkelő cankófajunk.  Régebben nagyon gyakori volt az összes, akár kisebb vízfoltok mellett megtelepedett, de a klímaváltozással járó aszály és kritikus élőhely-vesztés miatt állománya nagyon visszaszorult a Kárpát-medencében is. Hazai állományát ugyan 480-580 párra becsüli az MME, de a megfelelő vízvisszatartás hiánya, az intenzív agrárgazdálkodás és az elszaporodott szőrmés és szárnyas predátorok miatt egyre csökken. Fészkét zsombékra építi növényi anyagokból, lehetőleg sekély víz által körülvett lokális magaslaton. Fészekalja 4 tojásból áll, a fészekhagyó fiókák 25-28 nap alatt röpképesek lesznek. A telet a mediterrán térségben töltik, a hazánkban költő piroslábú cankók már júliusban elhagyják hazánkat.

Hazai elterjedés

Hazánkban rendszeres költőfaj, fészkelési időszakra vonatkozó előfordulási valószínűség modellezése alapján elterjedési területének súlypontja az az Alföldön van, de Mezőföldön és a Fertő-tó környékén is költ. Az alföldi területek között jelentős a Hortobágy, a Bihar és a Kiskunsági szikes tavak térsége, valamint az Alsó-Tisza-völgy vizes élőhelyei.


Piroslábú cankó a kisteleki Műller-széken ( Fotó: Tokody Béla) 

A előfordulási valószínűségét növelik a szikes és szikesedésre hajlamos gyepek és a lágyszárú dominanciájú vizes élőhelyek. Kedvezőtlen számára a fás vegetáció.

Időbeli előfordulás   

Rövid távú vonuló. A tavaszi vonulás február és április közepe között zajlik. Már kora márciusban megfigyelhető a potenciális költőhelyeken, azonban költési időszak csak április elején kezdődik, május elejétől pedig már csak a hazánkban költő egyedek láthatóak.

Hazai fészkelő állomány nagysága

Becsült hazai költőállománya 1995-97 között 600–800 pár (MME,1998,2008), míg 2000-2012 között 400 - 1 000 párra volt. Jelenlegi állomány-nagysága 480-850 pár között ingadozik az évjárathatások következtében, de sajnos egyre csökken.


Piroslábú cankó nászruhában ( Fotó: Tokody Béla )

Természetvédelem

A klímaváltozás által okozott egyenlőtlen csapadék-eloszlás következtében a költésidőszakban kiszáradó szikes tavak, száradó gyepek élőhely-vesztést okoznak a fajnak. A helytelen legeltetés, a tavaszi csapadékból származó vízállások elvezetése, a nedves rétek lecsapolása szintén veszélyeztető tényező.

Mint minden földön fészkelő madárfajnak, a piroslábú cankónak is kiemelkedő veszélyt jelent a predátorok jelenléte költésidőszakban. Elsősorban a vörös róka, aranysakál és vaddisznó okozhat veszteségeket. Kiemelkedő a dolmányos varjak fészekalj pusztítása is.


A dolmányos varjak veszélyt jelentenek az összes földön fészkelő madárfaj fészkeire ( Fotó: Tokody Béla )

A vizes élőhelyeken a fokozott dúvad-irtás és aktív csapdázás jelenthet megoldást, illetve a költőhelyeket körbe vevő fasorok, magányos fák megszüntetése minimum 300-500 méteres sugarú körben, amely a varjúfélék vadászatra alkalmas kiülőhelyeinek megszűnését is jelenti.  


A piroslábú cankó a vizes élőhelyekhez kötődik ( Fotó: Tokody Béla)

A tradicionális költőhelyeken a vízgyűjtő területről származó víztömeg visszatartása és annak műtárgyakkal való szabályozása jelenthet megoldást a költésidőszakban optimális vízszint beállítására.

Tokody Béla

MME, Fajmegőrzési Osztály