2015.05.31
Tápió-vidéki Helyi Csoport

Madarak és Fák Napja Kókán 2015

Az egyik legpatinásabb zöld ünnep a Madarak és Fák Napja, hiszen a világon elsőként 1902-ben rendezték meg Magyarországon Chernel István ornitológus ötlete alapján.

Május 22-én kettős ünnepe is van a természetnek, mert ekkor van a Biológiai diverzitás (sokféleség) és a Magyar Természet Napja is. Az Európai Bizottság jelentése értelmében a közösségi jelentőségű, veszélyeztetett fajok kevesebb, mint harmada van kedvező helyzetben, és a természetes élőhelyek- erdők, gyepek, vizes élőhelyek esetében a kép még szomorúbb. A veszélyeztető tényezők közül kiemelkedőek a mezőgazdasági tevékenységhez , elsősorban a nagyüzemi, intenzív gazdálkodáshoz kapcsolódó hatások, a szegély élőhelyek eltűnése, valamint a természetes folyóvizek átalakítása. "Az európai madárfajok 32%-a csökkenő állományú, vagy kimondottan veszélyeztetett, köztük olyan, elsősorban agrárterületekhez kötődő, korábban általánosan elterjedt fajok is, mint a mezei pacsírta, vagy a vadgerle. Az egyéb állat-és növényfajok 60%-a a veszélyeztetettség különböző fokán áll, 22% helyzete bizonyítottan romlott. A természetes és természetközeli élőhelyek helyzete riasztó: több mint 75%-ban kedvezőtlen, illetve rossz állapotban vannak, 30% esetében itt is romló a tendencia" (dr. Halmos Gergő-MME).

Az idén is a már szokásos helyen, a kókai vadászháznál rendeztük meg a Madarak és Fák Napját, ahol a résztvevők bővíthették természetismereteiket. A helyi ált. iskolával nem tudtunk megegyezni az időpontban, ezért az átlagban 230-250 személy helyett, csak 35-en vettek részt az eseményen.

További fotók: https://plus.google.com/photos/103626627867935246537/albums/6154657168718442225

Kertész László